Designová reprodukce ZPOVĚĎ

Designed by Hany Antoninova

Rajské obrazy jsou jako okno do ráje. Prostupují do různých paralelních světů. Při podrobnějším prozkoumání v nich nacházíme hranice dimenzí i brány mezi nimi.

Designová reprodukce originálního obrazu Zpověď.

Hlubinně-harmonizační účinky:
Očistný obraz do obývacího prostoru.

Vysoká kvalita plátna, rozměr 50/60 cm, šířka okraje plátna 4 cm, digitální fotoreprodukce dotvářená autorkou origniálního obrazu.

18 000,00 Kč