RAJSKÉ KVĚTINY

Rajské obrazy jsou jako okno do ráje. Prostupují do různých paralelních světů. Při podrobnějším prozkoumání v nich nacházíme hranice dimenzí i brány mezi nimi.

Reprodukce obrazu Rajské květiny

Hlubinně-harmonizační účinky:
Očistný obraz do obývacího prostoru.

Vysoká kvalita plátna, rozměr 60/80 cm, šířka okraje plátna 4 cm, digitální fotoreprodukce.

Designed by Hany Antoninova

10 500,00 Kč